MILJÖ

WEEE-direktivet och återvinning.

 

Olivettis produkter uppfyller riktlinjerna för WEEE-direktivet. Olipartner och Olioffice tillhandahåller via FTI och EL-Kretsen återvinningsanläggningar till våra kunder för att säkerställa att Olivetti-produkter återvinns i enlighet med WEEE-direktivet.

 

Olipartner och Olioffice har åtagit sig genom WEEE-direktivet säkerställa att Norden förblir naturligt vackert.

 

Läs mer om WEEE-direktivet genom att klicka här.

(Information från naturvårdsverket)

Olivetti SpA är ISO 9001:2008 och 14002:2004 certifierad.

 

 

Olioffice

Fjorgyn Distribution AB

Säbygatan 25

753 23 Uppsala

Org.nr. 556977-0752

info@olioffice.se

Växel +46 10 206 77 88

Copyright © All Rights Reserved