transportskada

Rutiner vid transportskador

 

Inspektera godset vid leverans och anmäl synliga skador till chauffören.

Om inte en skada upptäcks vid mottagandet av leveransen måste en sådan anmälas till transportföretaget inom 7 dagar!

Om ni mottager skadat gods skall detta anmälas till oss inom 7 dagar.

 

Dokumentera skadan med hjälp av foton på emballage och skadad produkt.

Bifoga bilderna i E-post med "skada + fakturanummer" som ämne till support@olioffice.se

 

Fyll i nedanstående formulär. Är det fler skadade produkter i samma sändning måste formuläret fyllas i en

gång för varje serienummer.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olioffice

Fjorgyn Distribution AB

Säbygatan 25

753 23 Uppsala

Org.nr. 556977-0752

info@olioffice.se

Växel +46 10 206 77 88

Copyright © All Rights Reserved