transportskada

Rutiner vid transportskador


Inspektera godset vid leverans och anmäl synliga skador till chauffören.

Om inte en skada upptäcks vid mottagandet av leveransen måste en sådan anmälas till transportföretaget inom 7 dagar!

Om ni mottager skadat gods skall detta anmälas till oss inom 7 dagar.


Dokumentera skadan med hjälp av foton på emballage och skadad produkt.

Bifoga bilderna i E-post med "skada + fakturanummer" som ämne till support@olioffice.se


Fyll i nedanstående formulär. Är det fler skadade produkter i samma sändning måste formuläret fyllas i en

gång för varje serienummer.